Terug naar de vorige pagina

Algemene Ledenvergadering 2020

Op donderdag 29 oktober 2020 hebben wij onze Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. We hebben dit online gedaan omdat er meer aanmeldingen waren dan dat er verantwoord in ons verenigingsgebouw passen. Het voltallige bestuur zat met tussenruimte in ons verenigingsgebouw om de vergadering te leiden. Afgezien van wat ongemak zoals wegvallende video bij sommige deelnemers, en niet goed kunnen inloggen bij een enkel lid, is de vergadering goed verlopen. Leden konden vragen stellen in de chat waar dan vervolgens op kon worden ingegaan. Daarnaast is het voor de leden mogelijk om te stemmen op de voorgelegde zaken die besloten moesten worden. Er waren op het maximum ongeveer 60 leden online, er waren dus meer leden in de online ALV dan dat er normaal gesproken naar een ALV komen, ook dat is positief. Alle bestuur en commissie leden zijn gekozen of herkozen en we kunnen melden dat we er dus weer een jaar tegenaan kunnen. 

Er was ook een leermoment, we moeten iets doen aan de Internet bandbreedte en scherper zijn op uitzetten van de microfoons. Als we dat aanpakken gaat het streamen in 2021 nog beter!