Terug naar de vorige pagina

Nieuwjaarsborrel en uitreiking prijzen Interne Competitie 2023

Zaterdag 13 januari was een drukke dag, er was de laatste dag van de wedstrijd Afdelingskampioenschappen Sportpistool en eind van de middag de nieuwjaarsborrel en de uitreiking van Interne Competitie 2023 prijzen. De opkomst kon beter, toch hebben we er een gezellige middag van gemaakt. De voorzitter sprak een dankwoord uit naar Sandra voor het verwerken van minimaal 4250 scores in 2023, een stijging van 10% ten opzichte van 2022. Wat ook bijzonder is dat er nu leden zijn die 2 tot 3 jaar lid zijn en gewoon met hun resultaten in de top 3 terecht komen en dat is een goede ontwikkeling! Omdat niet iedereen er was zijn de niet opgehaalde prijzen bij de griffier neergelegd om af te halen. De scores staan hier.

Enkele cijfers van de interne competitie:

  • Aantal verwerkte kaarten: 4150
  • Aantal voldaan aan de IC: 277 deelnemers, er waren totaal 440 deelnames (er doen meerdere schutters mee aan meerdere disciplines)
  • We registeren maximaal 50 resultaten per schutter discipline, er waren 6 schutters met 50 kaarten!